DepEd DM No.046 | Mungkahing mga Gawain sa Buwan ng Wikang Pambansa 2021 | Read and Download Here

DepEd DM No.046 | Mungkahing mga Gawain sa Buwan ng Wikang Pambansa 2021 | Read and Download Here

DepEd Released DM No. 046, s. 2021, July 29, 2021

MEMORANDUM PANGKAGAWARAN
Big. 04-6 s. 2021

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2021
Sa mga:
Direktor ng Kawanihan
Direktor ng mga Rehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralan
Pinuno ng mga Pampubliko at Pribadong Paaralan
1. Alinsunod sa itinakdang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing Agosto 1—31, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

2. Para sa sabáyang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan,
ipinatutupad ang KWF Kapasiyahan ng Kalupunan Blg, 21—17 na nagtatakda ng temang, Filipino at Mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino, na naglalayon na ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga wika.

3. Layunin ng Buwan ng Wika 2021 ay ang mga sumusunod:

a.Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg.
b. Maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa wika at kasaysayan nitó;
c. Mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nitó na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko;
d. Maganyak ang mga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang mga wika ng Filipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa; at
e. Maipakilala sa mga mamamayang Pilipino ang KWF bilang ahensiya ng parnahalaan na nangangalaga sa mga wika ng Filipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito.

4. Hinati sa apat na lingguhang tema ang isang buwang pagdiriwang:
5. Kalakip nito ang mungkahing mga gawain angkla sa lingguhang tema ng isang buwang pagdiriwang.

6. Mungkahi ang mga gawain sa paaralang nagsimula na ng Taong Panuruan at gagawin ito nang birtuwal. Samantala, hindi ito sapilitan sa mga paaralang nasa bakasyon pa.

7. Para sa iba pang detalye at impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN) sa email komisyonsawika@gmail.com o selfon bilang 0928-844-1349 at Kawanihan ng Linangan sa Pagkatuto sa email bld.od@deped.gov.ph o telepono bilang (02) 8637-4347.

8. Hinihiling ang maaga at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

Annex 1: Mungkahing mga Gawain sa Memorandum Blg. 046 s 2021

Source:https://www.deped.gov.ph/
Post a Comment

0 Comments